Synthese & Business Case

Doelstelling
Het doel van de synthese is om de ontwikkelingen van het framework en toepassing ervan in de case studies te vertalen naar een potentiele effectiviteit van risk based assetmanagement in de case. Het doel van de business case is om de potentiele effectiviteit in de case studies te vertalen naar de potentiele effectiviteit van toepassing van Asset management in de GWW sector.

Achtergrond Probleem
Dit werkpakket dient om de hypothese van het programma, dat toepassen van risk based asset management lucratief is in de GWW sector, te onderbouwen of verwerpen. Het gegeven dat er in de GWW sector ca. 10-15 miljard per jaar wordt omgezet, en dat het rendement van risk-based asset management in andere sectoren wordt geschat op 10-20% van de omvang, is daarvoor onvoldoende. Daar hoort een grondige onderbouwing bij die breed gedragen wordt en geïllustreerd met praktische voorbeelden.

Resultaten
Synthese van de effecten: beeld van de potentiele effecten op de efficiëntie bij gebruik van risk based asset management voor de case studies. Synthese van de behoeften: beeld van de benodigde methoden en tools bij gebruik van risk-based asset management. Opzet en uitvoering van een business case naar de effectiviteit van de toepassing van asset management in de GWW sector op basis van de uitgevoerde cases.