Framework of Analysis

Inleiding
Binnen het Framework of Analysis is een algemeen raamwerk ontwikkeld, waarmee de toepassing kan worden uitgelijnd en gestructureerd. Het framework sluit aan op de beheerspraktijk, omdat het is ontwikkeld aan de hand van actuele beheervraagstukken uit verschillende toepassingsvelden en van verschillende beheerders. Zo is onafhankelijk van de precieze organisatorische context, het sturen op prestaties, risico’s en kosten praktisch hanteerbaar gemaakt op object, netwerk en systeemniveau.

Framework

Binnen het Framework of Analysis is een algemeen raamwerk ontwikkeld, waarmee de toepassing kan worden uitgelijnd en gestructureerd. Het framework sluit aan op de beheerspraktijk, omdat het is ontwikkeld aan de hand van actuele beheervraagstukken uit verschillende toepassingsvelden en van verschillende beheerders. Zo is onafhankelijk van de precieze organisatorische context, het sturen op prestaties, risico’s en kosten praktisch hanteerbaar gemaakt op object, netwerk en systeemniveau.

Data en informatiekwaliteit

Cruciaal in de implementatie van dit framework is de relatie tussen de verschillende fasen in de levenscyclus en met name de uitwisseling van data en informatie tussen deze fasen. Daarom is een model ontwikkeld voor het definiëren van eisen aan kwaliteit van data en informatie en het beoordelen van de kwaliteit ervan. Dit model kan bijdragen aan het beter integreren van de verschillende fasen in de levenscyclus.

Bekijk hier het volledige rapport