Gerichte rioolreiniging Almere

Situatie
Riolering  is  belangrijk  voor  het  beschermen  van  de  volksgezondheid,  het  voorkomen  van wateroverlast   en   het   beschermen   van   het   milieu.   Rioolreiniging   is   een   van   de onderhoudswerkzaamheden  die  moeten  worden  verricht  om een  bepaald  minimaal  niveau van functioneren te kunnen blijven garanderen. In de huidige praktijk wordt er ofwel gewerkt met  vaste  reinigingsfrequenties  of  wordt  gereageerd  op  incidenten.  Bij  beide  aanpakken kunnen vraagtekens worden gezet ten aanzien van efficiëntie en effectiviteit.

Doel
Uit  recent  onderzoek  is  naar  voren  gekomen  dat  (maaiveld)zetting  een  indicator  kan  zijn voor het ontstaan van afzettingen van rioolslib en het ontstaan van  verstoppingen. Het doel van de case is:

  • Onderzoeken of er indicatoren zijn die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de reinigingsfrequentie.
  • Het opstellen reinigingsstrategie voor de DWA-riolering.
  • Het verlengen van de levensduur door een optimale onderhoudsstrategie.

De toegepaste methodiek bestaat uit een statistische analyse. Hierbij is onderzocht of er een verband is tussen meldingen en omgevingskenmerken zoals zettingen, jaar van aanleg, etc. Voor  twee  gebieden  wordt  een  detailanalyse  uitgevoerd. Het  doel  van  deze  analyse  is  om  de effecten van verschillende reinigingsstrategieën te bepalen.

Stakeholder Gemeente Almere
Partners Deltares, Fugro, HKV, BZIM
Contactpersoon Didrik Meijer (Deltares)
Rapportage Bekijk rapportage
Presentatie Bekijk de presentatie
Story Map Bekijk de Story Map