Risicogestuurd baggeren Spijkenisse

Doel
Het  doel  van  de  casus  risico  gestuurd  baggeren  Spijkenisse  is  om  voor  een  klein  gebied  een referentie strategie (de huidige cyclische aanpak) te vergelijken met alternatieve strategieën. Op deze manier  wordt een beeld  verkregen  voor welke watergangen risicogestuurd baggeren beter presteert,  en  waar  een  andere,  bijvoorbeeld  cyclische  of  incident gestuurde  strategie,  een  beterresultaat zou kunnen opleveren. Het doel  van de case studie is om  drie baggerstrategieën voor Spijkenisse  op  hoofdlijnen  uit  te  werken  en  vervolgens  te  vergelijken  op  basis  van  kosten, prestaties en risico’s.