Risicogestuurd beheer bij vervuiling en zetting van hemelwaterriolen

Situatie
Kan de veroudering (zetting en vervuiling) van de HWA-riolering gecompenseerd worden door een aanpassing in de beheerstrategie?

Doel

  • Onderzoeken of de veroudering (vervuiling en zetting) van de HWA-riolering gecompenseerd kan worden door een aanpassing in de beheerstrategie
  • In beeld brengen van de kosten en risico’s zijn van een andere beheerstrategie.

Afbeelding: methode van aanpak