Waardensysteem zeesluis Delfzijl

Situatie
Deze case beschrijft investeringskeuzes die gemaakt kunnen worden vanuit een breed netwerkperspectief. Maatregelen worden niet alleen gezocht in het kunstwerk zelf maar ook eventueel elders in het netwerk, waar dat mogelijk effectiever is of tegen lagere kosten kan. Het toevoegen van een systeemperspectief resulteert in systeem-optimalisatie (over meerdere functies) in plaats van object-optimalisatie. Concreet kan dit betekenen dat elders in het (water)systeem, elders dan op het object waar nu het knelpunt zit, een kosten effectievere investering gedaan kan worden om de prestatie van het systeem te verbeteren.

Op basis van beschikbare informatie is een eerste beeld gegeven van de conditie en het functioneren van het watersysteem van Delfzijl en de bestaande ambities voor de verschillende functies vanuit verschillende stakeholders. Ook is een beeld gegeven van mogelijke maatregelen om deze ambities te realiseren.

Het watersysteem rondom Delfzijl is een complex systeem met meerdere objecten en functies. Om een beter inzicht te krijgen in nut en noodzaak van investeringen, en daarmee verbeterde systeem prestaties, lijkt het ook gezien de ambities vanuit de regio, opportuun om een nadere analyse te doen naar huidige staat (technische levensduur) en prestaties (functionele levensduur) van de verschillende objecten en netwerken.

Stakeholder Gemeente Delfzijl
Partners Deltares, IV Infra, TNO, Marin
Contactpersoon Mark de Bel (Deltares)
Rapportage Bekijk rapportage
Presentatie Bekijk presentatie