Nieuwe fase ROBAMCI en serious game online

De afgelopen maanden hebben de bij ROBAMCI betrokken partijen zich ingezet voor de afronding van fase 3. In deze fase is gezorgd voor verbreding van het onderzoek binnen de GWW sector. Er zijn diverse case studies uitgevoerd, waardoor er inhoudelijke informatie en resultaten zijn geproduceerd. In totaal vormen 11 case studies het fundament van het programma. Deze mooie opbrengst geeft een goed beeld over de mogelijkheden die risico gestuurd asset management voor de grond water en wegen sector heeft. In de laatste fase die nu is aangebroken is een belangrijke rol voor KYL weggelegd, namelijk de marketing en communicatie van het 

Fase 4

Nu fase 3 is afgerond is fase 4 in werking getreden, dit is de laatste fase van het ROBAMCI programma,. In deze fase gaat het om de afronding en rapportage van de uitkomsten. Belangrijk aspect hierin is de uitwisseling en communicatie van de onderzoeksresultaten. Het succes van ROBAMCI bestaat voornamelijk uit de mate waarin het gedachten goed doorgang vindt bij de personen en organisaties die te maken hebben met asset management. Hierin speelt KYL een belangrijke rol.

Serious game

Als middel om de mogelijkheden van ROBAMCI te duiden is door Delaters een serious game ontwikkeld. De speler dient in het spel diverse assets (damwand, dijk, weg) te managen gedurende een periode van zo veel mogelijk jaren. De verschillende keuzes die de speler maakt (bijvoorbeeld inspecteren of groot onderhoud) laten zien welke impact en consequenties deze individueel en gerelateerd tot de andere assets hebben.

Klik op de link hieronder en kruip zelf in de huid van een asset manager.

SPEEL HIER DE SERIOUS GAME VAN ROBAMCI.