LiveDijkXL & LiveDijkVeessen

Case LiveDijk XL Noorderzijlvest
LiveDijk XL is een van de LiveDijken uit het FloodControlIJkdijk programma. Na een zeer succesvol monitoringsprogramma van 5 jaar is aan ROBAMCI gevraagd om de kosten en baten van dit monitoringsprogramma te evalueren en een methode te ontwikkelen om dit ook op voorhand in te kunnen schatten. Met een scenario gebaseerde methode is aangetoond dat terugkijkend, de besparing door monitoring voor deze casus in de orde van 30% lag.

Case LiveDijk XL Veessen
In de IJsseldijk bij Veessen is in een pilot het DMC-systeem toegepast. Door toepassing van dit systeem is een bermversterking, met bijbehorende herplaatsing van een aantal huizen voorkomen. Voor het DMC-systeem geldt een aantal aannames omtrent het functioneren (bijvoorbeeld ten aanzien van de faalkans en ten aanzien van het functioneren bij uitval van het actieve pompsysteem). Met een kosten/baten analyse is in deze case de invloed van deze aannames op de financiële haalbaarheid van het systeem in kaart gebracht.