Risicogestuurd inspecteren Oesterdam

Situatie
Waterkering beheerders hebben een zorgplicht: ze moeten tussen de 12-jarige WBI toetsingen zorgen dat het veiligheidsniveau niet achteruit gaat. Dat doen ze door inspecties en onderhoud.

Het is op dit moment niet duidelijk hoe een koppeling gemaakt kan worden tussen de waarnemingen tijdens een inspectie en de veiligheid niveau volgens de WBI. Verder, het is ook niet duidelijk hoe vaak inspecties moeten gebeuren om te zorgen dat de veiligheid niet te ver achteruit gaat tussen twee inspecties in.

Stakeholder RWS
Partners Deltares, IV Infra, BZIM, Witteveen+Bos, HKV
Contactpersoon Annegien Tijssen (Deltares)
Rapportage Bekijk rapportage
Presentatie Bekijk presentatie