Uitnodiging ROBAMCI symposium

Beste ROBAMCI geïnteresseerde en genodigde voor het ROBAMCI symposium,

Via deze weg willen we u graag herinneren aan het ROBAMCIsymposium op 11 maart 2020. We hebben u eerder deze uitnodiging gestuurd, en willen u vragen zich aan te melden indien u dat nog niet heeft gedaan. Wij denken daarnaast dat er veel meer mensen geïnteresseerd zijn. Wilt u deze uitnodiging doorsturen aan uw contacten binnen en buiten uw organisatie? Het voorlopige programma is inmiddels opgesteld en bij deze e-mail gevoegd.

Klik hier om u aan te melden

ROBAMCI is de acroniem voor Risk Based AssetManagement for Critical Infrastructures. In het programma ROBAMCI is tussen 2015 en 2019 de toepassing van assetmanagement in de watersector verkend. De kern van asset management is het vinden en bewaren van de balans tussen de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosten. De afwegingen om deze balans te bewaren worden steeds complexer door o.m. grote vervangingsopgaven, klimaatverandering en aanpassingen van normen. Beslissingen over aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur steeds meer worden onderbouwd met een risico gebaseerde en systeem-georiënteerde aanpak. In het programma ROBAMCI zijn 14 cases uitgevoerd om deze trend voor de watersector te concretiseren en deze aanpak handen en voeten te geven.

N.B:  Tijdens het evenement zullen foto’s worden gemaakt. Conform de AVG vragen wij hier uw toestemming voor middels het bijgevoegde formulier. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dat ook in het bijgevoegde formulier aangeven.

Namens het hele projectteam heten we u graag welkom op 11 maart 2020 bij Deltares in Delft.